soldurmaq

soldurmaq
f. Solğun etmək, solğunlaşdırmaq. Hansı boyalardan vurmuşdu naxış; Soldura bilməmiş onu zaman da. N. R.. Payız gəlib . . meşələri solduranda, körpə Bahar daha da təravətlənmişdi. B. Bayramov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • soldurma — «Soldurmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağartmaq — f. 1. Ağ rəngə boyamaq, ağ rəng çəkmək. Divarları ağartmaq. Tavanı ağartmaq. Kətan tufliləri ağartmaq. // Ağ şeyə sürtüb batırmaq. Üst başını divara sürtüb ağartmaq. 2. Soldurmaq, rəngini qaçırtmaq. Günün altında çox gəzib paltarını ağartmaq. 3.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bozartmaq — f. 1. Boz etmək, boz rəng vermək. Rəngsaz divarı bozartdı. 2. Soldurmaq. Paltarını günün altında bozartmaq. 3. Yetişdirmək. İsti arpaları bozardır. 4. Ala çiy bişirmək, yüngülvari qovurmaq. Əti bozartmaq. 5. məc. Utandırmaq. ◊ Sifətini (üzünü)… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döndərmək — f. 1. İstiqamətini yana və ya geriyə, yaxud başqa tərəfə yönəltmək. <Rüstəm> yavaşca öküzün boynuna vurub həyətə döndərdi. S. R.. . . Şirəhməd gördü ki, maşını döndərməyə yer qalmamışdır. H. Seyidbəyli. 2. Əvvəlki vəziyyətinin əksinə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qurutmaq — f. 1. İslanmış, yaxud nəmlənmiş bir şeyi quru hala salmaq, rütubətini, yaşlığını, nəmliyini yox etmək. Paltarını qurutmaq. Günəş bir gündə yeri qurutdu. Bataqlıqları qurutmaq. Saçlarını qurutmaq. 2. Öz təsiri ilə yandırmaq, soldurmaq, tələf etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • saraltmaq — f. Saralmasına səbəb olmaq, soldurmaq. Dərd qəm qızı saraltdı. Azar uşağı saraltdı. – Gecə keçdi qaraldan; Seçilmirsən maraldan; Nə dərdim var, nə qəmim; Sənsən məni saraldan. (Bayatı). <Şərəf xanım:> Görürəm, qızı nə hala salmısan.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”